Anslagstavlan

          Kallelse till föreningens årsstämma 2019
Föreningens årsstämma äger run den 6 juli 2019 Kl 10.00
Adelsö hembygdsgård, skriftlig kallelse kommer per post

Våren i antågande! Dags för sandsopning våren 2019
Sopningen av asfaltvägarna beräknas ske under vecka 13.

 

Extra föreningsstämma 2018-09-29 Adelsö hembygdsgård. 13.30

Kallelse är sänd den 4/9 med bifogad information, styrelsen.

Protokoll från föreningens årsstämma 2018

Vägföreningens årsstämma 2018-07-07

Vägföreningen kommer att i år för första gången lägga upp handlingarna som berör årets föreningsstämma på hemsidan.
Under den låsta fliken Årsstämman 2018 finner du en sammanställning av de ärenden som kommer att behandlas på årets föreningsstämma.
Koden för att logga in erhåller du via kallelsen till årsstämman som skickas ut per post.
Styrelsen
 

2017-09-21
Nu är det tänt hela vägen
Nu är hela vägbelysningen uppkoplad och skall fungera ända ner till vändplan på Marielundsvägen. orsaken till fördröjningen klicka på filen "Elfel vägbelysning.pdf" nedan.

Vägbelysning!

Nu har den kommit igång, i dag den 31 augusti 2017 tändes vägbelysningen på den resterande delen av Marielundsvägen, eller rättare sagt nästan hela vägen, de fyra sista lamporna fick ingen ström, det är något fel med den nylagda kabeln, felet skall åtgärdas så snart som det bara är möjligt

Vägföreningens femtionde föreningsstämma 2017-06-10

Information om pågående arbeten med höspänningskabel

2017-06-24
Ellevio/Vattenfalls projekt med kabelförläggning inom vårt vägområde var beräknat att bli klart den 23 juni 2017, men så blev det inte. Det återstår en del dikesarbeten, fyllning kring belysningsstolparnas fundament och återställning av fastighetsinfarter. Slutligen skall även grusvägsdelen av Marielundsvägen och anslutningen av Skäggiga backen återställas.
Styrelsen bevakar och driver på detta.

Extra föreningsstämma den 1 augusti 2016

  Vad kommer att hända Marielundsvägen och Brukskogsvägen

Ett förestående arbete med ingrepp på våra vägar kommer att ske under sommaren.

Ellevio med Vattenfalls hjälp, tänker utföra grävningsarbeten från vändplan längs hela Marielundsvägen och upp via gångvägen till Brukskogsvägen och vidare Brukskogsvägen till Adelsö ringväg. Arbetet går ut på att man skall lägga ner en högspännings och en lågspänningsledning längs hela den här sträckan.
Ett arbete som kommer att kräva aktivt engagemang från styrelsen.

Vid frågor och synpunkter som berör arbetet och uppläggningen som kommer att utföras  i vägområdet, det vill säga vägen, vägdiket  och förbi fastighetsinfarter, skall enbart vägföreningens handläggare kontaktas.
Föreningens handläggare och kontaktpersoner är: Föreningens ordförande Finn Kristiansen och Föreningens vägmästare Mikael Molin.

Mera om detta på  föreningens årsstämma.

Se bifogade Bilder och kartor nedan.
 

Vad har hänt på Marielundsvägen och Brukskogsvägen

Att lägga grovsopor på annans mark är förbjudet

Styrelsen har blivit uppmärksammad på att några medlemmar i föreningen tagit sig friheten att göra sig av med sina grovsopor på annans mark.

Det här är vad markägaren har påträffat i skogen vid vägen upp till radiomasten i Stenby:

Gamla staketrester, avklippta häckar, skrotbilar etc.

Grovsoporna skall i stället köras till kommunens anläggning i Skå, inte läggas i skogen på annans markägares mark.

 

Senaste nytt kring problemet med beläggningen på Marielundsvägen och Brukskogsvägen

 

  
Kort info om problemet med vägbeläggningen på Marielundsvägen och Brukskogsvägen.

Som alla noterat har det uppstått stora svarta fläckar med kladdig yta och en massa kladdiga stenar som har släppt från underlaget.

Något är fel!

Styrelsen har fått anvisning av entreprenören som utförde beläggningen i höstas, att lägga på sand eller stenmjölskross för att binda den kladdiga emulsionsmassan som blöder genom den påförda stenkrossbeläggningen.

Med anledning av den uppkomna situationen har styrelsen lämnat in en reklamationsanmälan på det utförda beläggningsarbetet till entreprenören.

Styrelsen återkommer med information

Underhåll av vägtrummor och vägdiken
I dag 2015-10-02 gjordes en stor satsning på rensning av vägtrummor.
Ett flertal vägtrummor spolades rena med högtryck som åstadkoms med hjälp av en inhyrd spolbil​​.
Men först var man tvungen att vid vissa ställen gräva fram rörändan på vägtrumman då de var helt övertäckta med jord.​
Rensning av diken kommer att utföras i nästa steg under hösten​

Dags för återställning

Det har förekommit aktivitet i skogen intill vändplan vid norra delen av Marielundsvägen.

Skogsägaren Mats Almqvist avverkar och gallrar den mogna skogen.
2014-01-09.
De stora och tunga transporterna är nu avklarade för den här gången.
Nu har det blivit dags att påbörja återställningen av vägen och vändplan med tillhörande diken. Styrelsen har drivit på för att få vändplan mad tillhörande diken i ordning innan stundande vinter för att undvika problem med svallis i vinter, vägen kommer att åtgärdas till våren.

Entreprenör för åtgärderna är Jimmy Brörk som anlitats av Mats Almqvist, skogsägaren.

Aktivitet

Klart för väghyvling 13/5 2014

Underhållsåtgärder på gamla tidigare asfalterade vägdelar

Äntligen har den länge diskuterade underhållsåtgärden på Marielundsvägen och Brukskogsvägen utförts.

 

Vägarna har erhållit en ny ytbeläggning under oktober 2014

Det är de tidigare gamla asfalterade delarna som nu fått ett nytt tätskikt.

 

OBS nu gäller det att köra max 30 km.

Väggrusning 2014

Grusning av Marielundsvägen våren 2014

Videon visar ytbehandling av Marielundsvägen

Medlemsavgiften
Vägavgift skall betalas av den som står som lagfaren ägare till fastigheten vid dagen för föreningens årsstämma i Juni varje år. Då beslutas avgiftens storlek samt hur mycket som skall betalas per andel.

Vägavgiften är en prioriterad fordran, avgiften förfaller till betalning den 31 augusti.

Debiterat och till betalning förfallet belopp är direkt utmätningsbart på samma sätt som om betalnings-skyldigheten ålagts genom dom som vunnit laga kraft.